Genootschap Amsterdam Museum

Genootschap voor (Amsterdamse) verzamelaars

De Stichting Genootschap Amsterdam Museum (kortweg het Genootschap) is één van de twee steunstichtingen van het Amsterdam Museum.

Het bestuur van de Stichting Genootschap bestaat uit:

 • Drs. L. Smeets (voorzitter)
 • Dhr. B.J. van Benthem
 • Dhr D.C. de Clercq
 • Dr. T. Verlaan

Het Genootschap heeft een drieledige taak:

 1. Het beheren van de collectie voorwerpen die door de Stichting Genootschap Amsterdam Museum zijn verworven en deze vervolgens in langdurig bruikleen afstaan aan het Amsterdam Museum. 
   
 2. Het bijeenbrengen van collectioneurs die actief zijn op de werkterreinen en de onderwerpen van het Amsterdam Museum. Deze collectioneurs worden door het bestuur uitgenodigd te participeren in de activiteiten van de Stichting.
   
 3. Ten derde steunt het Genootschap de acquisitieactiviteiten van het Amsterdam Museum. Naast de functie van eigenaar en bruikleengever van historische Amsterdamse collecties, heeft het Genootschap als belangrijke nieuwe taak om een kennis- en netwerkorganisatie van collectioneurs te ontwikkelen die actief is op het werkterrein van het Amsterdam Museum. Het doel is een duurzame en vruchtbare relatie aan te gaan met verzamelaars van diverse kunsthistorische disciplines en daarmee een positief sentiment bij verzamelaars te creëren ten aanzien van het Amsterdam Museum.

  Het genootschap is ingericht volgens het tafelprincipe: Het Genootschap kent verschillende tafels die ieder een prominent collectieonderdeel van het Amsterdam Museum centraal hebben staan:

  • Tafel Numismatiek
  • Tafel Zilver
  • Tafel Moderne & Hedendaagse Kunst
  • Tafel Prenten & Tekeningen
  • Tafel Kostuums
  • Tafel Porselein
  • Tafel Amsterdamse Stadsgezichten

  Iedere tafel heeft een tafelheer of -dame en een vaste conservator van het Amsterdam Museum. Een tafel bestaat uit ongeveer 15 leden. Ieder tafellid is verzamelaar van het betreffende deelgebied. De tafels komen ieder gemiddeld twee keer per jaar bijeen in het Amsterdam Museum om kunst te schouwen. Tijdens de kunstschouwen worden kunstobjecten uit de collectie van de stad Amsterdam en/of van de verzamelaars geschouwd en worden lezingen en discussies gehouden. Voor iedere schouw wordt een thema of onderwerp vastgesteld, zodat richting wordt gegeven aan de keuze voor de objecten en gehouden lezingen. Op de lange termijn leidt het Genootschap van Verzamelaars enerzijds tot een waardevol kennis- en relatienetwerk voor het Amsterdam Museum, anderzijds tot mogelijkheden voor bruiklenen, inzet bij inventarisaties, tentoonstellingsideeën, en donaties. Voor meer informatie over Stichting Genootschap Amsterdam Museum kunt u contact opnemen via genootschap@amsterdammuseum.nl.

  Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk, anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

  Jaarverslagen

  • Het jaarverslag van 2020 van Stichting Genootschap Amsterdam Museum is hier te bekijken.
  • Het jaarverslag van 2019 van Stichting Genootschap Amsterdam Museum is hier te bekijken.
  • Het jaarverslag van 2018 van Stichting Genootschap Amsterdam Museum is hier te bekijken.
  • Het jaarverslag van 2017 van Stichting Genootschap Amsterdam Museum is hier te bekijken. 
  • Het jaarverslag 2016 van Stichting Genootschap Amsterdam Museum is hier te bekijken.
  • Het jaarverslag 2015 van Stichting Genootschap Amsterdam Museum is hier te bekijken.
    
  • De Jaarrekening van de Stichting Genootschap Amsterdam Museum 2020 is hier te bekijken.
  • De Jaarrekening van de Stichting Genootschap Amsterdam Museum 2019 is hier te bekijken.
  • De Jaarrekening van de Stichting Genootschap Amsterdam Museum 2018 is hier te bekijken.
  • De Jaarrekening van de Stichting Genootschap Amsterdam Museum 2017 is hier te bekijken. 
  • De Jaarrekening van de Stichting Genootschap Amsterdam Museum 2016 is hier te bekijken.

  Contact
  Genootschap Amsterdam Museum
  Nieuwezijds Voorburgwal 359
  1012 RM Amsterdam
  RSIN: 814219585
  E genootschap@amsterdammuseum.nl
  T +31 20 5231 791

  Meld je aan voor de Nieuwsbrief