Culturele ANBI Status

Geniet tijdelijk van extra belastingvoordeel

Het Amsterdam Museum heeft sinds 1 januari 2012 de status culturele ANBI. 

Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling, levert in 2018 extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan het Amsterdam Museum met een multiplier van 25% verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken.

Een gift van bijvoorbeeld € 1.000,- wordt als aftrekpost verhoogd met 25% naar € 1. 250,-. Afhankelijk van de belastingschijf, levert dit een fiscale teruggave op tussen de € 412,50 (bij belastingschijf 1) en € 650,- (belastingschijf 3). In een aantal gevallen is de bijdrage ook voor ondernemingen aftrekbaar.

Om die aftrek te kunnen beoordelen is het van belang de achterliggende reden van de bijdrage te kennen. Graag informeren wij u daar desgevraagd over.

Eenmalige Gift
Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

  • Het Amsterdam Museum levert geen tegenprestatie voor de giften;
  • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aan de Belastingdienst aantonen dat u de giften hebt gedaan;
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum van € 5.000,- per jaar. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar gewoon voor 100%, dus zonder de procentuele verhoging.
  • Let u erop dat een eenmalige gift alleen volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als deze minimaal 1% (en € 60) en maximaal 10% van uw gezamenlijke inkomen bedraagt.

Bereken met de Schenkcalculator uw persoonlijke voordeel.

Periodieke Gift
Met een periodieke notariële schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Voor periodieke giften gelden geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Een periodieke gift aan een ANBI is altijd 100% aftrekbaar. Het Amsterdam Museum neemt graag de zorg van het opmaken van de notariële akte op zich.

Bij een periodieke gift gelden de volgende voorwaarden:

  • De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging;
  • U dient de schenking vast te leggen in een notariële akte;
  • U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden;
  • U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;
  • Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking;
  • U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoonsgebonden aftrekpost op te geven.

Bereken met de Schenkcalculator uw persoonlijke voordeel.

Voornoemde informatie is afkomstig van de website van de Belastingdienst.

ANBI Formulier Amsterdam Museum


Voor vragen over giften aan het Amsterdam Museum kunt u contact opnemen met afdeling Development via development@amsterdammuseum.nl

Meld je aan voor de Nieuwsbrief